Θέματα που θα συζητηθούν στο Φόρουμ

1. Εκπαίδευση των αφηγητών

2. Αφήγηση σε ξένες γλώσσες (εκτός της μητρικής σας)

3. Διαχείριση διαφορετικών συνθηκών αφήγησης

4. Η αφήγηση ως επάγγελμα (εργασιακές συνθήκες, κτλ)

5. Καταγραφή και επεξεργασία ιστοριών

6. Αφηγητές και εκπαίδευση

7. Κανόνες δεοντολογίας του αφηγητή

8. Χρήση ψηφιακών μέσων και σύγχρονων τεχνολογιών στην αφήγηση

9. Αφήγηση και ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, μειονότητες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, ΑΜΕΑ)

10. Αφήγηση και μουσική


Περισσότερες πληροφορίες - Ερωτήσεις: storytellingforum@gmail.com